Een kleine geschiedenis

Zeister Schoolvereeniging (de ZSV) werd opgericht op 2 september 1929 door een groep gemotiveerde grondleggers, waaronder de echtparen Van Tets van Goidschalxoord, Simonis, Van Marwijk Kooy en Kortlandt alsmede de heren C.L. Van der Graaf en W.M. Van der Breggen.

In 1930 opende de ZSV haar deuren in het voormalig kindertehuis ‘De Rusthof’ gelegen aan de Stationslaan 1. De school telde 53 leerlingen en 5 leerkrachten.

Op 23 juni 1931 werd de eerste steen gemetseld in de muur bij de hoofdingang van het nieuwe schoolgebouw aan de Verlengde Slotlaan, ontworpen door architect P.J. Koster. Op 5 november 1931 trok een stoet met leerkrachten, leerlingen en ouders naar het prachtige nieuwe gebouw. Onze school, geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst, is een gebouw om trots op te zijn!

Begin februari 1943 werd het gebouw gevorderd door de Wehrmacht en was er noodgedwongen tussentijds opvang van de leerlingen in de villa’s Bloemenhof (Lindenlaan 13) en Lindenhof (Boulevard 14). In november 1945 werd het schoolgebouw weer vrijgegeven. In 1951 werd er, anticiperend op de Wet op het Kleuteronderwijs (1955), een kleuterschool aan de ZSV verbonden.

In 1979 werd het gebouw gedeeltelijk verwoest door een brand die werd aangestoken. Het oude gymlokaal op de eerste verdieping brandde volledig uit. In 1985 werden de kleuter- en lagere school samengevoegd tot de basisschool volgens de Wet op het Basisonderwijs. Na een aantal verbouwingen werd in 2006 gestart met de nieuwbouw van de aula en twee lokalen achter het bestaande gebouw.

Sfeer

De sfeer op een school als de ZSV wordt natuurlijk vooral bepaald door het enthousiaste team van leerkrachten en directie. De school telt momenteel gemiddeld 250 leerlingen en 19 leerkrachten. Zij zorgen, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur, voor de dagelijkse gang van zaken en vormen samen met de kinderen het kloppend hart van de school.

Doordat het bestuur van de vereniging gevormd wordt door ouders van de leerlingen kan onder meer invloed worden uitgeoefend bij de keuze van de leerkrachten en het te geven onderwijs.

Daarnaast speelt het karakteristieke schoolgebouw met zijn unieke uitstraling een prominente rol: de architectuur, het karakteristieke beschermende dak, de pleinen, de gangen, de lokalen, de ligging. Kortom, een warm nest.

Zelfstandig • Samen Vooruit

Voor de uitgebreide geschiedenis zie 

Historie ZSV 1930-2005 (uit jubileumboek)