Instromen

Kinderen mogen vanaf hun 4e verjaardag hele dagen naar school komen. Uitgezonderd zijn de kinderen die in juni, juli, augustus en september 4 jaar worden. Zij mogen na de zomervakantie komen wennen en naar school. 

Wennen

Ongeveer een maand voordat uw kind naar school gaat mag hij of zij alvast (maximaal) vijf halve dagen komen wennen. Eén van de leerkrachten neemt hierover contact met u op. U ontvangt ook tijdig de nodige informatie over en de inloggegevens voor ons communicatieplatform Social Schools. Voor sommige kinderen die net op school beginnen, zijn de dagen, zeker als zij ook naar de BSO gaan, te lang. Zij mogen in overleg met de leerkracht om 12.00 uur worden opgehaald. Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Wanneer zij een dag verlof willen, moet dit altijd worden aangevraagd bij de directeur. Een formulier voor verlofaanvraag kunt u vinden op Social Schools.

Wat mag er in het rugzakje?

Op de korte dagen (ma, wo) een 10-uurtje:

  • een drankje (bijvoorbeeld een bidon met water)
  • een tussendoortje (bijvoorbeeld fruit, groente, rijstwafel, volkoren cracker)

Op de lange dagen (di, do, vr) naast een 10-uurtje (zie hierboven) ook een lunch:

  • een drankje (bijvoorbeeld een beker melk)
  • brood

Bekers melk

Bekers melk kunnen in de koelkast gekoeld worden (kinderen van groepen Vlek en Krul kunnen die er ’s ochtends zelf in doen). Deze koelkast staat rechts voor de koffiekamer. Voor groep Stip staat er in de gang een plastic mandje, waarin het kind de beker kan plaatsen. De juf zorgt dat het in de koelkast wordt gezet.

Het 10-uurtje en het brood blijft in de eigen tas. Deze tas wordt bij binnenkomst op de kaptstok gezet. Omdat veel kinderen dezelfde bekers en trommels hebben, is het handig om deze te voorzien van naam.

Kleuterjuffen per klas

De kinderen worden in de klas opgevangen door hun eigen juf. Zie voor meer informatie over hoe de dag eruit ziet de pagina Onderwijs in groepen 1 en 2 op deze website.

Groep Vlek
(na kleuteringang rechtsaf, en na de kapstokjes naar links)

  • juf Miriam op ma, di, do
  • juf Marjolein op di, wo, vr

Groep Krul
(na kleuteringang rechtsaf, en na de kapstokjes naar rechts)

  • juf Monique op ma, di, do en vr
  • juf Lara op di, wo en do

Groep Stip
(na kleuteringang rechtdoor) 

  • juf Carla op ma, di, wo en do
  • juf Astrid op di, do en vr
Zindelijk zijn

De school gaat ervan uit dat alle kinderen die beginnen op school zindelijk zijn. Er gebeuren wel eens ongelukjes. De kinderen krijgen dan reservekleding van school aan. U kunt in de daaropvolgende dagen de gewassen reservekleding teruggeven. Mocht blijken dat er te vaak ongelukjes gebeuren, dan zullen de leerkrachten contact met u opnemen en eventueel vragen om uw kind op te halen.

Luizencontrole

De eerste woensdag na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Het is prettig als de kinderen die dag met schone haren, zonder vlechten of gel naar school komen. In de schoolgids staat hoe te handelen als er hoofdluis is geconstateerd bij uw kind of bij  klasgenootjes. Mocht er onverhoopt bij uw kind hoofdluis geconstateerd worden, dan wordt er contact met u opgenomen. Als u zelf luizen bij uw kind constateert, wordt u verzocht zelf contact op te nemen met de leerkracht, zodat er een extra controle in de klas ingepland kan worden om erger te voorkomen.

Informatie en communicatie tussen ouders en school
Social Schools

De Zeister Schoolvereeniging gebruikt Social Schools als communicatieplatform voor alle digitale communicatie. Daar staan alle contactpersonen van school met de adressen en telefoonnummers van de (ouders van) de klasgenootjes. Vanwege de AVG staan alle privégegevens standaard afgeschermd. U dient deze zelf vrij te  geven. In Social Schools kunt u ook vinden wat er het hele schooljaar gepland staat. Zo ook de extra vrije dagen (studiedagen), en extra activiteiten, zoals de speelgoeddagen.

10 minutengesprek

Wanneer uw kind op 4-jarige leeftijd gedurende het schooljaar instroomt, zal op school na ongeveer 6 weken een persoonlijk gesprek plaats vinden tussen de leerkracht en de ouder(s) om inzicht in de ontwikkeling van het kind te krijgen. U heeft dan al een entreeformulier ingevuld en zal dit bespreken met de leerkracht. Gemiddeld is er twee keer per jaar een moment dat de leerkrachten de ontwikkeling van uw kind met u doorneemt. Aan het eind van het schooljaar ontvangen de kinderen van groep 2 een rapport. Het is ook mogelijk om tussentijds een afspraak met de leerkracht te maken over de vorderingen van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats na schooltijd.

Groepsouders

Iedere groep heeft twee groepsouders. De belangrijkste taak van de groepsouders is de communicatie naar de (nieuwe) ouders van de kinderen uit hun groep. Zij weten wanneer uw kind op school begint en zijn uw aanspreekpunt voor allerlei praktische vragen. U kunt hen altijd om informatie vragen. U zult regelmatig berichtjes van de groepsouders ontvangen waarin  bijvoorbeeld aangegeven staat wat er gaat gebeuren met bijvoorbeeld Sinterklaas of Pasen, of dat de kinderen het e.e.a. mee moeten nemen naar school, of dat er iets van u als ouder wordt verwacht of gevraagd.

Algemene bereikbaarheid

U kunt de leerkrachten na schooltijd altijd even iets vragen, of contact met hen opnemen via Social Schools. Voor algemene vragen is de officemanager (Marieke Kraal) voor ouders het aanspreekpunt van de ZSV. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (030) 69 22 532 of via email: info@zsv-zeist.nl.

Actief als ouder in een commissie

Wij zijn een vereniging met actieve leden. Dat betekent ook dat ouders participeren in veel commissies. Heeft u interesse om actief te zijn binnen de school (als groepsouder of in een commissie), dan kunt u dat kenbaar maken bij de directeur. Voor meer informatie over de verschillende commissies, kunt u kijken op de pagina Ouderbetrokkenheid van deze website.

Zelfstandig • Samen Vooruit