Tussenschoolse opvang (TSO)
Op dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kleuters van 8.30 tot 14.50 uur naar school. Vanaf groep 5 gaan de kinderen ook op maandag tot 14.50 uur naar school. Zeister Schoolvereeniging (de ZSV) biedt de mogelijkheid om kinderen tussen de middag over te laten blijven op school met eigen medewerkers en (vaste) vrijwilligers. De kinderen lunchen in de klas en gaan daarna onder begeleiding van een vrijwillige  kleuterouder buiten spelen. De leerkracht heeft dan 30 minuten lunchpauze. Voor de kleuters is het fijn als er vaste kleuterouders zijn die de kleuters begeleiden tijdens het buiten spelen. Wilt u ons helpen? Neem dan contact op met de leerkracht.

Overblijven is op de ZSV niet verplicht en de school heeft dan ook geen continurooster. De opzet draagt bij aan waar de pauze voor is bedoeld: op een veilige manier fijn samen kunnen spelen en bewegen, met toezicht, als afwisseling tussen de lessen door. Wanneer ouders gebruikmaken van het overblijven op school, wordt een TSO-bijdrage per leerling per jaar in rekening gebracht. Dit komt voor de onder-en bovenbouw neer op gemiddeld €0,70 per middagpauze. In de schoolgids vindt u hierover meer informatie.

Vierjarigen voor wie de dag te lang is, kunt u om twaalf uur ophalen.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Op dit moment gaan kinderen van de ZSV naar Partou, Het Kraaienest en Kindergarden Choisyweg. De leiders en leidsters van de BSO verzamelen de kleuters buiten. Denkt u eraan de BSO te informeren bij andere schooltijden tijdens bijzondere activiteiten en studiedagen?