Leerlingen moeten vanaf de leeftijd van 5 jaar onderwijs volgen. Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven. Bijvoorbeeld bij ziekte of religieuze feestdagen. Hieronder wordt voor een aantal situaties uitgelegd hoe de school hiermee omgaat en mee om moet gaan. Ook op de website van de rijksoverheid is hierover informatie te vinden.

Ziekmelden

Het ziekmelden en het aanvragen van verlof gaat in beginsel via de app, SocialSchools, die de Zeister Schoolvereeniging gebruikt voor het communiceren met ouders en verzorgers. Ook indien een leerling naar de tandarts gaat, of andere medische redenen heeft om tijdelijk afwezig te zijn, wordt dat doorgegeven via Social Schools.

Verlof aanvragen

Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u:

  • seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
  • met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
  • als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent.

In dat geval kunt toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling van de leerplicht’. U kunt dit aanvragen via SocialSchools.

Toestemming aanvragen bij directeur van de school

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet volgens de Leerplichtwet. De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.

Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt

Kunt u geen enkele schoolvakantie twee weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan moet u dit kunnen bewijzen. Als ondernemer moet u kunnen aantonen dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. En als werknemer kunt u een verklaring van uw werkgever overleggen. Bijvoorbeeld als u seizoenswerk doet.

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

  • dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
  • u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;
  • u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest; en
  • u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen

Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk. Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school. Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u eventueel wel voor meer dan 10 dagen vrij vragen. In dat geval vraagt u toestemming aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Zelfstandig • Samen Vooruit