ZSV staat voor:

Zeister Schoolvereeniging.

Het staat ook voor:

Zelfstandig, Samen, Vooruit.

Dat is in het kort onze missie.

Onze school heeft haar wortels in het Lyceumkwartier. De kinderen en de ouders komen elkaar tegen op school, in de buurt en op het sportveld. Kinderen ontmoeten er hun vriendjes en vriendinnetjes. Ouders zijn belangrijk voor onze school. Het is een school die warme gevoelens oproept. De betrokkenheid van ouders is belangrijk. De school en de wijk vormen een beschermende schil: kinderen zijn er veilig. Kleinschaligheid is onze kracht. Daarnaast is het belangrijk om anderen te ontmoeten en naar buiten te treden. Daarin investeren we. Immers, maatschappelijke projecten verruimen ons wereldbeeld.

Wij zijn een school die de behoeften van alle kinderen in de school signaleert en eraan tegemoetkomt. Onze (vak)leerkrachten bieden bovengemiddelde hulp. Ook kinderen die meer ondersteuning nodig hebben of kinderen die juist wat meer uitdaging willen, houden wij vast en helpen wij om hun talenten te ontplooien. Dit doen wij bijvoorbeeld door te investeren in extra leerkrachten in de groepen door middel van co-teaching. Bij ons doen alle kinderen mee.

Op onderwijsgebied blijven wij in beweging. Wij stimuleren onze leerlingen in hun nieuwsgierigheid en zelfstandigheid en moedigen hen aan om zelf te bedenken wat zij willen leren. Onze leerlingen doen graag mee in de klas en durven zich te presenteren. Wanneer zij meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leerproces, komen zij nog verder in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Digitale vaardigheden zijn daarbij vanzelfsprekend belangrijk. Onze leerlingen krijgen te maken met een wereld waarin nieuwe technologieën de boventoon voeren. Zowel op cognitief als op creatief en sociaal-emotioneel gebied bereiden wij onze leerlingen voor op de toekomst.

Ook onze leerkrachten ontwikkelen hun talenten. Scholing, zowel individueel als in teamverband, maakt dat onze school blijft leren en toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig onderwijs kan blijven bieden. Binnen ons leerstofjaarklassensysteem werken wij in projecten, laten wij leerlingen spelend leren en gebruiken wij diverse methodes om geïntegreerd en betekenisvol les te geven. De ZSV is een school met veel professionele vrijheid voor de leerkracht. Wij durven nieuwe manieren van leren aan te bieden en we vertrouwen onze leerlingen hun eigen leerproces toe.

Onze school is goed in het maken van tradities. De creamiddagen, de voorstellingen en het kamp op Vlieland zijn daarvan voorbeelden. Wij houden vast aan de oude tradities, maar er is zeker ook ruimte om nieuwe tradities te creëren. Tradities die ons verbinden en de saamhorigheid bestendigen.