Veel ouders hebben een actieve rol binnen de Zeister Schoolvereeniging. Zij lid van één van de vele commissies of groepsouder. Die commissies organiseren activiteiten buiten het vaste schoolcurriculum. Verder heeft elke groep twee groepsouders. Zij zijn de contactpersonen voor de leerkrachten en de ouders van die groep.

Commissies

Veel activiteiten worden georganiseerd door commissies. Voorbeelden hiervan zijn het sinterklaas- en kerstfeest, het versieren van de school door de stylingcommissie, de luizencontrole etc. De commissies bestaan uit teamleden en/of ouders. Zie hier een overzicht van alle commissies:

Bibliotheekcommissie

Open Podium commissie

Kerstcommissie

Luizencommissie

Oversteekcommissie

Paascommissie

Sinterklaascommissie

Sportcommissie

Stylingcommissie

Groepsouders


Zonder de bereidwillige medewerking van ouders zouden veel activiteit
en geen doorgang kunnen vinden. Het team is daarmee afhankelijk van de inzet en het enthousiasme van onze ouders. Wij vinden het daarnaast erg waardevol om, binnen onze vereniging, veel van onze activiteiten samen met ouders te organiseren en uit te voeren. Om dit zo goed mogelijk te kunnen regelen heeft iedere groep op onze school twee groepsouders die de leerkrachten ondersteunen.   

Doel

  • het ontlasten van de leerkracht(en) bij de organisatie van diverse activiteiten 
  • de betrokkenheid van de ouders bij de school bevorderen

Organisatie

Jaarlijks wordt er via SocialSchools een oproep gedaan voor nieuwe groepsouders. Ouders kunnen zich dan opgeven als groepsouder voor één groep. Ieder groep heeft twee groepsouders. In beginsel kan een ouder voor één jaar groepsouder zijn. Hiervan zijn uitgezonderd de groepsouders van groep 7, die ook, in verband met het schoolkamp, van groep 8 groepsouder zullen zijn en wanneer de situatie zich voordoet waarin zich geen andere ouders zich als groepsouder hebben aangemeld. Wanneer er meer dan twee kandidaten zijn voor een groep, krijgen de ouders die niet eerder groepsouder zijn geweest, voorrang. Daarna wordt er door de school geloot. Als er onvoldoende groepsouders zijn voor een groep, zal de groepsleerkracht een of meer ouders persoonlijk benaderen.

Taak

De groepsouders ondersteunen de leerkracht(en) bij het organiseren van hulp van ouders bij activiteiten en van eventueel het vervoer van de eigen groep. Zij zijn daarmee het aanspreekpunt voor de leerkracht(en) en overleggen regelmatig met hen. 

Groepsouders zijn overigens geen doorgeefluik van klachten of opmerkingen van ouders. Ouders die een klacht of opmerking hebben, kunnen dit zelf bespreken met de leerkracht (als het zaken zijn die de klas betreffen) of met de directie (als het zaken zijn die de bouw of school als geheel betreffen).  

i

Voorbeelden taken groepsouder

  • Het organiseren van de begeleiding door ouders bij sportevenementen, excursies en activiteiten in de klas die veel begeleiding vragen. 
  • Het regelen van vervoer bij excursies. 
  • Het organiseren van ouderhulp rondom de feestdagen, zoals bijvoorbeeld het versieren van de school bij het Sinterklaasfeest en het kerstdiner.  
  • Het functioneren als vraagbaak voor en informatieverstrekker van de ouders met betrekking tot groepsactiviteiten 
  • Het aanspreken en welkomheten van nieuwe kleuterouders (alleen voor groepsouders kleuters). 
  • De communicatie omtrent bovenstaande via SocialSchools. Altijd in overleg met de groepsleerkracht(en). 
T

Meer informatie over de verschillende commissies en groepsouders en de bijbehorende taken vindt u in de schoolgids.