Drie kleutergroepen

De Zeister Schoolvereeniging heeft drie kleutergroepen:

  • groep Vlek;
  • groep Krul, en
  • groep Stip.

De kleuters wisselen ieder jaar van leerkracht en lokaal volgens een vast roulatiesysteem: Vlek → Krul → Stip → Vlek.

Na de zomervakantie stromen de oudste kleuters van iedere kleutergroep door naar groep 3. Dat zijn ongeveer tien leerlingen per groep. De rest van de klas blijft bij elkaar en wordt gedurende het jaar aangevuld met de nieuwkomers die mogen beginnen. De eerste nieuwkomers die na de zomervakantie beginnen, zijn de kleuters die tussen juni en september van dat jaar 4 jaar zijn geworden.

Hoe ziet een schooldag eruit?

Brengen voor half negen

De klassen starten om 8.30 uur. De deur bij de kleuteringang gaat om 8.20 uur open. Dan mogen de kinderen zelfstandig naar binnen. Na 8.30 uur is de kleuteringang gesloten en kunt u uitsluitend via de hoofdingang naar binnen (graag aanbellen). Op dinsdag is het inloopdag en mag u mee naar het lokaal. Kinderen die nieuw zijn mogen indien nodig de eerste twee weken begeleid worden tot de klas.

Goedemorgen juf!

Ieder kind heeft zijn eigen stoel met zijn of haar naam erop. Volgens een bepaald systeem rouleren de stoeltjes, zodta de kinderen niet altijd naast hetzelfde kind zitten. Eens in de zoveel tijd mogen ze naast de juf zitten en haar helpen.

Wat doen we op een schooldag?

Tijdens een schooldag komen de volgende onderdelen aan bod: kringactiviteiten, werklessen met vrije en verplichte opdrachten, eten en drinken, buitenspelen en gym. De kringactiviteiten zijn gericht op de ontwikkeling van taal, rekenen en tellen, ruimtelijke oriëntatie, muziek en drama, en sociaal-emotionele vaardigheden.

De kinderen leren hun werk zelfstandig plannen met behulp van het planbord in de klas. Ze kunnen kiezen uit hoeken (huishoek, bouwhoek, etc.), ontwikkelingsmateriaal (werkjes uit de kasten), knutselactiviteiten en verplichte werkjes.

Tussenschoolse opvang (TSO)
Op dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kleuters van 8.30 tot 14.50 uur naar school. Wij lunchen met de kinderen. Na de lunch gaan de kleuters onder begeleiding van een vrijwillige kleuterouder buiten spelen. De leerkracht heeft dan 30 minuten lunchpauze. Vierjarigen voor wie de dag te lang is, kunt u om twaalf uur ophalen. Voor de kleuters is het fijn als er vaste kleuterouders zijn die de kleuters begeleiden tijdens het buiten spelen. Wilt u ons helpen? Neem dan contact op met de leerkracht.

Ophalen
Als u uw kind komt halen kunt u buiten voor het hek wachten. Vanaf 14.50 uur mag u wachten op het schoolplein, achter de lindes en de zandbak. Zo houden wij als leerkracht het best overzicht. Wanneer u er nog niet bent, wacht het kind bij de juf. Mochten u en uw kind(eren) de weg moeten oversteken, dan verzoeken wij u dringend gebruik te maken van de oversteekplaats bij de hoofdingang. Hier begeleiden onze klaar-overs veilig het oversteken.

Buitenschoolse opvang (BSO)
De leiders en leidsters van de BSO verzamelen de kleuters buiten. Denkt u eraan de buitenschoolse opvang te informeren bij andere schooltijden tijdens bijzondere activiteiten en studiedagen?

Ziekte
Is uw kind ziek? Dan geeft u dat voor 8.30 uur door op school. Dat kan via de functie die we hiervoor hebben in Social Schools. Als uw kind ziek wordt tijdens een  schooldag nemen wij contact met u op. Als u niet bereikbaar bent, nemen wij contact op met een vervangende verzorger. Uw contactgegevens en (nood) telefoonnummers vult u in op het aanmeldingsformulier. Ook noteert u deze gegevens straks in uw Social Schools-account. Wilt u ervoor zorgen dat uw contactgegevens en (nood)telefoonnummers up-to-date blijven?

Het onderwijs in de groepen 1 en 2

Leren leren
Wij besteden in de groepen 1 tot en met 8 aandacht aan leren leren. We leren kinderen zelfstandig te werken. Ze leren hoe ze een taak moeten aanpakken en te reflecteren op hun werk. Ze leren omgaan met uitgestelde aandacht en leren probleempjes zelf oplossen. Twee keer per jaar houden we kindgesprekken, waarin we met het kind het leerproces bespreken.

Lezen en boekbesprekingen
Voorlezen is dé uitgelezen manier om taalontwikkeling te stimuleren bij jonge kinderen. De Nederlandse Stichting Lezen stelde vast dat kinderen die als baby al worden voorgelezen, later hoger scoren op taal. Tijdens het voorlezen horen ze nieuwe woorden en taalstructuren, wat hen op latere leeftijd stimuleert om actief met taal aan de slag te gaan. Ook voor kinderen die zelf al kunnen lezen, blijft voorlezen belangrijk voor hun taalontwikkeling.

In de klas besteden wij veel aandacht aan lezen door elke dag voor te lezen en de kleuters zelf te ‘laten lezen’ in prentenboeken. Op vrijdag houden we boekbesprekingen. Het is dan de bedoeling dat een kind vertelt over zijn of haar lievelingsboek met behulp van prenten. Het is dus zeker niet de bedoeling dat ze uit het boek gaan voorlezen. Er komt een schema waaruit blijkt wanneer uw kind aan de beurt is.

Vreedzame School
De Zeister Schoolvereeniging is sinds 2012 een Vreedzame School. Dat betekent dat wij in en buiten de groepen structureel aandacht geven aan sociaal-emotionele vorming en burgerschap. In de schoolgids en op de pagina Vreedzame School op deze website kunt u hierover meer lezen. In het kort komt het erop neer dat we gedurende het jaar in de volgende zes blokken werken:

  • We horen bij elkaar
  • We lossen conflicten zelf op
  • We hebben oor voor elkaar
  • We hebben hart voor elkaar
  • We dragen allemaal een steentje bij
  • We zijn allemaal anders

Verjaardagen vieren
Verjaardagen worden vanaf vijf jaar gevierd in de kleuterklassen tussen 8.30 en 9.00 uur. Daar mag u als ouder bij zijn. Nadat er voor de jarige gezongen is, mag hij of zij trakteren in de klas. Dit is bij voorkeur een gezonde traktatie. Daarna gaan de kinderen langs de leerkrachten van de andere kleutergroepen en de directeur (ca. 4 docenten).  Kinderen mogen een vriendje of vriendinnetje uitkiezen om mee te gaan langs de klassen en trekken een lootje voor de tweede naam van een kind, zodat ieder kind in ieder geval een keer mee mag met een ander kind. Uitnodigingen voor feestjes worden liever niet op het schoolplein uitgedeeld.

Speelgoedmiddag
Bijna elke laatste vrijdag van de maand is het speelgoedmiddag voor de kleuters en mag uw kind speelgoed van thuis meenemen. Graag niet meer dan twee à drie stuks en niet te groot. Het is niet de bedoeling om gevechtsspeelgoed mee te geven of speelgoed wat geluid geeft. De kinderen mogen met elkaars speelgoed spelen. Op de andere dagen wordt het op prijs gesteld dat er geen speelgoed meegenomen wordt. Soms vindt er op vrijdag ook weleens poppenkast of een andere activiteit, zoals een quiz, speurtocht en bingo plaats.

Bewegingsonderwijs
Bij mooi weer spelen de kinderen buiten. Op donderdag en regenachtige momenten gymmen de kleuters in de gymzaal naast groep Stip. Voor het gymmen hebben de kleuters gymkleding nodig. Op school krijgen ze een blauwe ZSV-gymtas. Hierin kunt u een t-shirt, kort broekje of joggingbroek en gympjes doen. Simpele gymschoentjes met lichte zool zonder veters zijn handig. De kinderen kleden zich voor de gymles zelfstandig aan en uit en helpen elkaar daarbij. Voor elke vakantie geven wij de gymtas mee naar huis, zodat u de spullen wassen en kunt checken of de maten nog kloppen.

Buiten spelen
Op zonnige dagen spelen de kinderen ook buiten. Wij gaan ervan uit dat de kinderen thuis worden ingesmeerd met zonnebrandmiddel. Het speelplein van de kleuters biedt schaduwrijke plekken. Bad-of teenslippers zijn niet toegestaan in verband met de veiligheid. Sandalen uiteraard wel.

Kunstzinnige oriëntatie
In januari krijgen de kinderen een dansles en in april een theatervoorstelling van KunstCentraal. Muzieklessen van juf Annet vinden plaats op vrijdag.

Co-teaching
Sinds het schooljaar 2019-2020 maken we op de Zeister Schoolvereeniging gebruik van co-teaching. Dat betekent letterlijk ‘samen lesgeven’. Twee leerkrachten delen samen de verantwoordelijkheid voor het geven van onderwijs aan een groep. Die gedeelde verantwoordelijkheid heeft betrekking op de voorbereiding, instructie en evaluatie van het onderwijs aan een groep. De duo’s kunnen de momenten en de verdeling van administratie, gesprekken en observatie afspreken. Co-teaching betekent meer expertise en meer mogelijkheden voor begeleiding en ondersteuning in alle groepen. Met co-teaching kunnen we ook inspelen op de lastige vervangingsproblematiek bij ziekte of verlof van leerkrachten.

Oudstenprogramma
Vanaf februari van ieder jaar werken we met alle oudste kleuters aan een speciaal programma. Dit noemen wij het ‘oudstenprogramma’. We werken aan beginnende geletterdheid, voorbereidend rekenen en schrijfoefeningen. De oudste kinderen van de groepen Krul, Stip en Vlek spelen en werken één ochtend per week in een groep samen. Op deze manier leren de kinderen van de toekomstige groep 3 elkaar kennen. Tijdens het oudstenprogramma doen we ook veel kennismakingsspelletjes.

Het volgen van de ontwikkeling van kleuters

Wij volgen de ontwikkeling van de kleuters door middel van observaties. Daarnaast bekijken we op 5-jarige leeftijd waar uw kind staat in de ontwikkeling. Bij oudste kleuters wordt twee keer het fonemisch bewijstzijn geobserveerd. Dat betekent dat we kijken in hoeverre de kleuters klanken in woorden kunnen herkennen en manipuleren.

Logopedie

Eén keer per jaar observeert een logopediste de kleuters in de klas. Mocht er aanleiding zijn voor een uitgebreide screening en eventueel behandeling door een logopediste dan wordt er toestemming aan u gevraagd. Logopedie is eerstelijnszorg en wordt betaald door de zorgverzekering uit de basisverzekering (met verwijsbrief van de huisarts).