De Zeister Schoolvereeniging heeft de ANBI-status. Voor deze ANBI-status moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Al deze voorwaarden zijn te vinden op onze website. Wij vinden het echter belangrijk dat u in één oogopslag kunt zien met wie u te maken heeft. Vandaar dat wij relevante informatie in het jaarverslag geclusterd hebben. Deze kunt u hieronder inzien. 

Zelfstandig • Samen Vooruit